Václav Lazar (syn Josefa)

Václav se oženil, v porovnání se svými sourozenci, v relativně pokročilém věku, v době svatby mu bylo 41 let. 7. února 17453 si vzal za manželku Marii Magdalenu, dceru Jakuba Hrabého z Podmokel. Svědky byli při obřadu pánové Matthias Hrabie z Podmokel a Joannes Jankobetz z Rozsedel. Zpočátku manželé pobývali v Podmoklech, kde se Václav živil jako krejčí4, po polovině 50. let je nacházíme v jedné z chalup, patřících ke Kotálovským dvorům. Vbrzku po svatbě se manželé Lazarovi dočkali prvního potomka, dcery Evy, narozené 13. listopadu 17453. Kmotry se jí stali albrechtičtí usedlíci Eva a Nicolaus Phaeni a Anna Pfeiferová z téže osady. O čtyři roky později do rodiny přibyl syn Phillip, narodil se 27. dubna 17494 a svědky křtu a kmotry byli opět manželé Phaeni s Paulem Pfeiferem, albrechtickým sedlákem. O dva roky mladší Vojtěch, narozený 18. dubna 17514, ve věku dvou let umírá (28. května 17534) a je pohřbený v Albrechticích. Jeho mladší bratr Mathias se narodil 6. února 1753, kmotři byli titíž, jako v případě dvou jeho mladších bratrů. Nejmladším synem v rodině se pak stal Ondřej, narozený 29. listopadu 17564, jehož kmotři byli manželé Pavel a Marie Pfeiferovi a již ovdovělá Eva Phaeni. O osudu většiny dětí nemáme žádné zprávy, je poměrně pravděpodobné, že členové rodiny padli za oběť hladomoru a v blízkém okolí se v dospělosti usadil jen Mathias, jenž si 7. února 17739 ve svých 20 letech vzal dceru Josepha Walishe ze statku čp. 10 v Humpolci, Marii Walishovou. Svědky sňatku byli bratr nevěsty Matěj Walish a humpolecký soused, sedlák Adam Veitz. Otcové snoubenců již v té době nebyli naživu. Manželé ovšem nepřebývali v Humpolci, ale hospodařili v chalupě čp. 4 či 8 v Záluží jako poddaní Sušici. Prvorozený syn Josef přišel na svět 12. října 17739, kmotrovství se ujali manželé Josef a Anna Marie Hejplíkovi z Albrechtic. Druhý syn byl pokřtěn jako Jan Nepomucký, narodil se 27. února 17759 a měl stejné kmotry jako jeho mladší bratr, což ostatně platí i pro další dva syny v této rodině, Sebastiana (*16. prosince 17769) a Matouše (*14. září 17789). Nejmladším dítětem potom byla jediná dcera Marie, jež se narodila 22. srpna 17809 jehož kmotrou byla albrechtická domkářka Anna Marie Wölflová, spolu s Josefem Hejplíkem, sedlákem tamtéž.

Citované prameny najdete na konci hlavní statě O podmokelském mlýně.