Theimerovi

Řeznická rodina z Rabí, nebo, lépe řečeno, dvě rodiny. Jejich vzájemné příbuzenství zůstává otázkou, přestože společný původ z hlubší minulosti je poměrně pravděpodobný. V poslední třetině 18. století již v každém případě na žichovickém panství, vlastněném rodem Lamberků, nacházíme dva židovské familianty s tímto jménem, byť u každého z nich v knize familiantů zapsaným trochu jiným pravopisem: Theimer a Theÿmer. Původci dalších písemných pramenů si však s odlišením jmen těchto dvou rodů hlavu nelámali a používali pouze formu Theimer, kteréhož přístupu se podržíme i v dalším textu.

Prameny, citované v textech, týkajících se rodiny Theimer:

Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/VII, inv. č. 124

2Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Budětice (Budietitz, o. Klatovy), inv. č. 55 

3Soupisy židovského obyvatelstva v Čechách 1723/24–1811: Soupisy židů 1723/1724-1811 (cuni.cz)

4Chewra – (projekt Keshet) – www.chewra.com

5Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/V, inv.č. 122

6Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/IA, inv.č. 62

7Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/IV, inv.č. 121

8Chmelenský, M. 2013: Židovské komunity na Sušicku. Západočeské muzeum v Plzni, o.p.s., 1. vydání.

9Národní archiv. Knihy familiantů HBF XVII, inv.č. 162

10Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice (o. Klatovy), inv. č. 455

11Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Strážov (o. Klatovy), inv. č. 1968

12Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky narozených, inv. č. 2554

13Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky narozených, inv. č. 2558

14Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky narozených, inv. č. 2562

15Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky narozených, inv. č. 2565

16Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky oddaných, inv. č. 2692

17www.holocaust.cz

18Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky zemřelých, inv. č. 2829

19Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1550

20Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 639, obraz 866

21Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 639, obraz 892

22Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 639, obraz 889

23Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 639, obraz 894

24Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Německé univerzity v Praze, inventární číslo 1, Matrika doktorů německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (1882–1892), strana 178

25Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Klatovy (o. Klatovy), inv. č. 797

26Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Malá Šitboř (o. Cheb), inv. č. 1159

27Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1545

28Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1546

29Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1990

30Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Velhartice (o. Klatovy), inv. č. 978 

31Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1995

32Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1993

33Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1543

34Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1558

35Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1541

36Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1544

37Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1556

38Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky oddaných, inv. č. 2669

39Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1542

40Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Vodňany (o. Strakonice), inv. č. 2369

41Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky oddaných, inv. č. 2749

42Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky oddaných, inv. č. 2677

43Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky narozených, inv. č. 2656

44Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 639, obraz 975

45Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky oddaných, inv. č. 2684

46Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Karlovy Vary,  inv. č. 759

47Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Karlovy Vary, inv. č. 760

48Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Karlovy Vary, inv. č. 764

49Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1553

50Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1554

51Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Radnice (o. Rokycany), inv. č. 1752

52SOA Plzeň, Sčítání lidu, soudní okres Sušice-Census 1921 Žichovice

53Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Liběšice (o. Louny), inv. č. 1005

54Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Bernartice (o. Písek), inv. č. 49

55Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Vodňany (o. Strakonice), inv. č. 2365

56Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1555

57Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Cheb (o. Cheb), inv. č. 573

58Seznam židovských památek v Karlovarském kraji – Wikipedie (wikipedia.org)

59Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Mariánské Lázně (o. Cheb), inv. č. 1179

60Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Cheb (o. Cheb), inv. č. 568

61Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice (o. Klatovy), inv. č. 453

62Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Cheb (o. Cheb), inv. č. 571

63Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Dlouhá Ves (o. Klatovy), inv. č. 294

64Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1547