Blochovi

Rodina, jejíž osud a prostá možnost existence jsou spjaty s podmokelským statkem, přesto se život jejích členů odehrává na panství Dub až u Prachatic. Pro badatele, chronicky zatíženého absencí písemností, vzniklých za dobu užívání synagogy, jež shořely spolu s ní na konci 19. století, však odlehlost působiště některých familiantů znamená nepopiratelnou výhodu. Matriční zdroje nám totiž umožňují nahlédnout hlouběji, než by se na první pohled mohlo zdát, a pokusit se rozplést spletité nitky sociálních sítí tehdejšího světa.

Seznam pramenů, citovaných v příspěvcích, věnovaných rodině Blochových:

Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/V, inv. č. 122

Národní archiv. Indikační skici stabilního katastru – Dub   

3Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Dub (o. Prachatice), inv. č. 361

4Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Dub (o. Prachatice), inv. č. 163

5Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Dub (o. Prachatice), inv. č. 359    

6Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/V, inv. č. 119

7Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Koloděje nad Lužnicí (o. České Budějovice) inv. č. 844     

8Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Koloděje nad Lužnicí (o. České Budějovice) inv. č. 851    

9Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Čkyně (o. Prachatice), inv. č. 261    

10Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Vlachovo Březí (o. Prachatice), inv. č. 2352    

11Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Koloděje nad Lužnicí (o. České Budějovice) inv. č. 850

12Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice (o. Klatovy) inv. č. 452  

13Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), České Budějovice (o. České Budějovice) inv. č. 247  

14Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), České Budějovice (o. České Budějovice) inv. č. 246  

15Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), České Budějovice (o. České Budějovice) inv. č. 248  

16Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, FÚ Týn nad Vltavou (o. České Budějovice), inv. č. 861     

17Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Koloděje nad Lužnicí (o. České Budějovice) inv. č. 848    

18www.chewra.com

19Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Čichtice (o. Strakonice), inv. č. 254

20Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, FÚ Janovice nad Úhlavou (o. Klatovy), inv. č. 292            

21 Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/IB, inv. č. 63

22 Soupisy židovského obyvatelstva v Čechách 1723/24–1811 (Klatovský kraj 1793): Soupisy židů 1723/1724-1811 (cuni.cz)

23Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, FÚ Janovice nad Úhlavou (o. Klatovy), inv. č. 289            

24Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, FÚ Janovice nad Úhlavou (o. Klatovy), inv. č. 290

25 Národní archiv. Indikační skici stabilního katastru – Janovice nad Úhlavou   

26Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Janovice nad Úhlavou (o. Klatovy) inv. č. 659

27Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, FÚ Janovice nad Úhlavou (o. Klatovy), inv. č. 294