Kontakt

Synagoga Podmokly u Sušice

Podmokly 55                                             342 01 Podmokly u Sušice

e-mail: synagogapodmokly@seznam.cz

Tel.: +420 736 204 341

O údržbu a organizační zajištění provozu synagogy se stará: 

Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech

IČ: 04367014

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu L, vložce číslo 7406