Gansovi

Již od nejstarších generací otcové v této rodině dbali na řádné vzdělání svých potomků, kteří postupem času zastávali pozice důležité jak v komunitě domovské, tak i v dalších obcích blízkého či vzdálenějšího okolí. Sledovat tak můžeme osudy rodin učitelů, synagogálních zpěváků, lékaře a mohela, správce matrik, ale i obchodníka či rolníka. Do jaké míry odchod členů rodiny Gansových z Podmokel souvisel s majetkovými spory o domy s novým pánem podmokelského deskového statku, které byly rozřešeny v neprospěch židovských obyvatel, již dnes asi přesně nezjistíme. Půjde však nejspíše o kombinaci tohoto faktoru s osobními ambicemi lidí, kteří již ve svém rodišti nenacházeli dostatečnou perspektivu a možnosti realizace.

Seznam pramenů, citovaných v příspěvcích, věnovaných rodině Gansových:

1 Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/V, inv.č. 122           

2www.chewra.com

3 Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/XII, inv.č. 129           

4Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice (o. Klatovy), inv. č. 455

5Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Volyně (o. Strakonice), inv. č. 2380

6Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Čkyně (o. Prachatice), inv. č.  258

Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/VIII, inv.č. 125

8Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice (o. Klatovy), inv. č. 453

9Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Čichtice (o. Strakonice), inv. č. 254

10Chmelenský, M. 2013: Židovské komunity na Sušicku. Západočeské muzeum v Plzni, o.p.s., 1.vydání.

11 Národní archiv. Indikační skici stabilního katastru – Hoštice

12Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), České Budějovice (o. České Budějovice), inv. č. 247

13Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Vodňany (o. Strakonice), inv. č. 880

14Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), České Budějovice (o. České Budějovice), inv. č. 248

15 Národní archiv. Knihy familiantů HBF XII/II, inv.č. 105

16Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Koloděje nad Lužnicí (o. České Budějovice), inv. č. 848

17 Národní archiv. Knihy familiantů HBF IX/IIIA, inv.č. 75         

18 Národní archiv. DuplSK, inv.č. 6508, kart.2953

19Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 137, obraz 387

20Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Čkyně (o. Prachatice), inv. č.  261

21Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Čkyně (o. Prachatice), inv. č.  260

22SOkA Prachatice, Sčítání lidu 1900, Čkyně, SO Vimperk, inv. č. 2751

23SOkA Prachatice, Sčítání lidu 1910, Čkyně, SO Vimperk, inv. č. 2822

24 Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1987

25Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Bavorov (o. Strakonice), inv. č. 3

26 Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/IV, inv.č. 121          

27 Soupisy židovského obyvatelstva v Čechách 1723/24–1811 (Prácheňskýký kraj 1783): Soupisy židů 1723/1724-1811 (cuni.cz)

28Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Čichtice (o. Strakonice), inv. č. 255