Trenkovi

Všechny prameny, jež máme k dispozici, se shodují na tom, že Henoch Trenk byl velmi významným členem podmokelské židovské obce.  Na úspěchy svého otce navázali i jeho synové, kteří rodnou obec neopustili a svou obživu zde nacházeli až do osudného požáru, který urychlil vylidnění, tolik typické pro vesnické komunity konce 19. století.  Není ovšem příliš překvapivé, že jejich životy pevně zakořenily v rodné hroudě, vždyť zakladatel rodu Henoch se, mimo své úspěšné podnikatelské aktivity, dlouhodobě věnoval i péči o duchovní rozměr a chod celého společenství. O tom dodnes tomu, kdo je ochoten naslouchat, tiše vypráví nápis na jeho náhrobním kameni. Pokračování příběhu celé rodiny, poskládané z drobných útržků a střípků, tak, jak bylo zachyceno v prachu archivů, najde čtenář v následujících řádcích.

Seznam pramenů, citovaných v příspěvcích, věnovaných rodině Trenkových:

1Chmelenský, M.: Židovské komunity na Sušicku. Západočeské muzeum v Plzni, o.p.s., 1. vydání, 2013.

2Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/V, inv.č. 122

3Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Dlouhá Ves (o. Klatovy), inv. č. 294

4Národní archiv. Knihy familiantů HBF VIII/V, inv.č. 67

5Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1992

6Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1995

7SOkA Klatovy: Sčítání lidu 1921, Sušice II. www.portafontium.eu

8Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1996

9Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Milevsko (o. Písek), inv. č. 1239

10Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Volyně (o. Strakonice), inv. č. 2376

11Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1988

12Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Sušice (o. Klatovy), inv. č. 737

13Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Nýrsko (o. Klatovy), inv. č. 1448

14Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1995

15www.chewra.com

16SOkA Klatovy: Sčítání lidu 1890, Nýrsko. www.portafontium.eu

17Národní archiv. Stabilní katastr dupl., inv.č. 6507, 6508, karton 2953

18Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Kašperské Hory (o. Klatovy), inv. č. 784

19Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice (o. Klatovy), inv. č. 453

20Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice (o. Klatovy), inv. č. 455

21www.holocaust.cz

22Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Dub (o. Prachatice), inv. č. 162

23Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/II, inv.č. 119

24Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Jevíčko (o. Svitavy), inv. č. 675

25Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Kašperské Hory (o. Klatovy), inv. č. 783

26SOkA Klatovy: Sčítání lidu 1921, Sušice III. www.portafontium.eu

27Sbírka matrik Západních Čech, OÚ Sušice , č.f. 1046. www.portafontium.eu

28Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Vimperk (o. Prachatice), inv. č. 2346

29Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Vimperk (o. Prachatice), inv. č. 2348