Citované prameny

1Národní archiv Benediktini-klášter Břevnov, Praha Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově (0993-1948) 2, in: monasterium.net, URL </mom/CZ-NA/RBB/2/charter>, accessed at 2021-07-09Z

2Lhoták, J. 2013: Šosovní vesnice města Sušice, Historická dílna VIII, s. 13–61.

3Lhoták, J. 2018: Město Sušice a jeho poddaní. Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury. Praha, Sušice, 944 s.

4Národní archiv Praha, Desky zemské, DZV 55, fol. D16r-21r.

5www.novanobilitas.eu

6Chmelenský M. 2013: Židovské komunity na Sušicku. Západočeské muzeum v Plzni, o.p.s., 1.vydání.

7Berní rula kraje Prácheňského, svazek 27-28, díl I a II., připravil dr. Antonín Haas, SPN Praha 1954, s. 940

8SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 01 (www.portafontium.eu)

9www.patricus.info

10DŮL CAROLI (netstranky.cz)

11SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 03 (www.portafontium.eu)

12SOA Třeboň, Matriční knihy, Volenice 25, o. Strakonice

13SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Petrovice 02 (www.portafontium.eu)

14www.kalenice.cz

15SOA Plzeň, detašované pracoviště Nepomuk, Velkostatek Albrechtice – Podmokly, (1692) 1726 – 1883, inventář fondu.

16SOA Plzeň, V. odd., Velkostatek Albrechtice – Podmokly, Gruntovní kniha č. 99.  

17Košťálová R., Košťál V.: Francouzská šlechta v Českých zemích. Barrister & Principal, Brno 2021, 1. vydání

18SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Plzeň – evangelická 04 (www.portafontium.eu)

19SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 04 (www.portafontium.eu)