Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech

Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech byl založen na podzim roku 2015 z iniciativy majitelky synagogy. Jeho sídlem se staly historické prostory bývalého liturgického prostoru v prvním patře budovy synagogy. V současné době (rok 2023) má spolek 5 členů. Mezi aktivity spolku patří, kromě vlastní péče o budovu synagogy, pořádání nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akcí – koncertů, výstav, workshopů a setkání u příležitosti oslav židovských svátků. Několik fotografií, připomínajících již proběhlé akce, připojujeme.

První modlitba v synagoze po 145 letech, 2017Příprava chanukového pohoštění, 2017
Tanec v synagoze – koncert Naches Tria, 2017

Zkouška divadelního představení, 2019

Divadelní představení Střípky z Křišťálu – 201