Eisertovi

Rodina úspěšných obchodníků, kteří dokázali v každé generaci využít nabízených příležitostí, jež jsou však v kterékoliv době k nalezení spíše ve větších městech, než na venkově. Rodnou vísku tedy již první generace potomků původního usedlíka opouští, další se spletitými cestami dostává do Prahy a možná ještě dál…

Seznam pramenů, citovaných v příspěvcích, věnovaných rodině Eisertových:

1 Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/V, inv.č. 122

2 Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice inv. č. 452

3 NEWMAN, Ja’akov; SIVAN, Gavri’el. Judaismus od A do Z. Praha: Sefer, 1992

4 Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Hostouň inv. č. 507

5 Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha-Smíchov inv. č. 2652

6   Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 3, obraz 953  

7 Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 3, obraz 944

8 Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Hostouň inv. č. 512, 513

9 www.holocaust.cz/databaze-obeti

10Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Německé univerzity v Praze, inventární číslo 4, Matrika doktorů Německé univerzity v Praze (1924–1931), strana 201

11 Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Dub, o. Prachatice, inv. č. 179

12 Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, PRAHA 5 – Smíchov, inv. č. 692

13 Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Slaný (o. Kladno) inv. č. 1860

14 Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Slaný (o. Kladno) inv. č. 1864

15 Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha-matriky zemřelých, inv. č. 2823

16 Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 3, obraz 955

17 Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha-matriky oddaných, inv. č. 2691

18 Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha-matriky narozených, inv. č. 2555

19 Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha-matriky narozených, inv. č. 2551

20 www.chewra.com

21Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Budětice (Budietitz, o. Klatovy), inv. č. 55

22 Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy) inv. č. 1989

23 Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/VII, inv.č. 124

24 Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy) inv. č. 1993

25 Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy) inv. č. 1992

26 Národníarchiv. Židovské kontrolní matriky, Sušice, o. Klatovy, inv. č. 841

27Chmelenský, M. 2013: Židovské komunity na Sušicku. Západočeské muzeum v Plzni, o.p.s., 1.vydání.

28Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Tábor (o. Tábor) inv. č. 2033

29Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Mariánské lázně (o. Cheb) inv. č. 1176    

30 Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy) inv. č. 1990

31Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Tábor (o. Tábor) inv. č. 2034

32Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), České Budějovice (o. Č. Budějovice) inv. č. 247

33 Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy) inv. č. 1988

34 Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy) inv. č. 1995

35Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Žatec (o. Louny) inv. č. 2458

36 Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha-matriky oddaných, inv. č. 2706

37 Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice (o. Klatovy), inv. č. 453

38 Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň, (o. Plzeň), inv. č. 1547

39 www.yadwashem.org: The Central Database of Shoah Victims‘ Names

40Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Mariánské lázně (o. Cheb) inv. č. 1172    

41Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Mariánské lázně (o. Cheb) inv. č. 1175    

42 Národníarchiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň, (o. Plzeň), inv. č. 1556