Nepodmokelští Židé

Tudy se vydáme na návštěvu k sousedům – i v okolních komunitách totiž nalezneme mnohé zajímavé příběhy, které stojí za vyprávění, ať už se týkají rodin, kam byly provdány podmokelské nevěsty, nebo rodin, které něčím prostě upoutají pozornost badatele a nepustí, dokud není dopsáno poslední písmeno a tečka. V neposlední řadě, v lokalitách se zachovanými matričními zdroji je možno rozkrýt „osoby a obsazení“ pradávných vesnic mnohem snáz, než bez jakýchkoliv písemností, a tedy máme příležitost se třeba hned v podhradí a podzámčí leccos o běhu tehdejšího života dozvědět. Pojďme se tedy podívat, co nového se událo v okolí Podmoklům blízkém i vzdálenějším.