Fischlovi

Rodina učitele Abrahama, jehož syn Isak se vydává v otcových šlépějích, úspěšně vystuduje a stává se nejprve učitelem a poté rabínem v nedaleké Volyni. Je možné, že právě výlohy, spojené se synovým studiem, stály za prodejem domu, v té době obývaného rodinou Fischlových, představenému obce a pozdějšímu nájemci celého deskového statku Podmokly, Henochu Trenkovi. Stála za celou transakcí snaha pomoci příteli, či celé obci, v nesnázích? Přátelské vztahy mezi rodinou Trenkových a Fischlových můžeme vysledovat i v další generaci, vzájemná pomoc byla ve sledované době naprosto esenciální součástí života lidí, ať už se jednalo o rodinu, sousedy či širší sociální okruh.

Seznam pramenů, citovaných v příspěvcích, věnovaných rodině Fischlových:

Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/V, inv.č. 122  

Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Volyně inv. č. 2376 

CHMELENSKÝ, M.:  Židovské komunity na Sušicku. 1. vyd., Plzeň – Západočeské muzeum, 2013. 393 s. ISBN 978-80-7247-099-0 

4Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Volyně inv. č. 2379  

Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Volyně inv. č. 2378 

6Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Volyně (Wollin, o. Strakonice), inv. č. 881 

7Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Dub (o. Prachatice), inv. č. 359

8Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Dub (o. Prachatice), inv. č. 163 

Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/V, inv.č. 119    

10 www.chewra.com