O synagoze

Podmokelská synagoga je poprvé zmiňována v soupisu Židů žijících v r. 1723 na statcích Dlouhá Ves a Podmokly. Okolo roku 1782 došlo k požáru a na místě vyhořelé dřevěné stavby byla tehdejším majitelem deskového statku, Johanem von Puteani, vystavěna zděná synagoga spolu s traktem židovských domků, dodnes zachovaným. Přízemí synagogy bylo obytné se dvěma byty, první patro pak bylo využíváno k liturgickým účelům. Roku 1873 došlo k dalšímu požáru, při němž byl zničen veškerý mobiliář, zachováno zůstalo pouze zdivo a dva svitky Tóry, jejichž další osud není znám. Rekonstrukční práce na synagoze se pravděpodobně v důsledku nedostatku financí a úbytku členů náboženské obce zastavily okolo r. 1878 a z dochovaných pramenů není zřejmé, do jaké míry byla v té době synagoga obnovena. Následně byly jednotlivé části budovy odprodány různým vlastníkům, liturgický prostor v 1. patře pak jako poslední v r. 1900. V průběhu více než sta let následujících po prodeji poslední části jednotlivé díly budovy měnily své vlastníky, tito však nikdy nezrealizovali rozsáhlejší úpravy a hlavní stavební prvky synagogy tak zůstaly zachovány až do dnešní doby. V roce 2015 přešly obě části synagogy opět do rukou jednoho vlastníka, z jehož podnětu Ministerstvo kultury ČR na konci roku 2015 prohlásilo objekt kulturní památkou, zapsanou pod číslem 105747 v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. O rekonstrukci objektu a jeho využití se v současnosti stará Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech, založený v září roku 2015.