Ofnerovi

Rodina, usazená od konce 18. století v Zavlekově, jejíž členové se věnují nejčastěji různým druhům obchodu, jako tradiční zaměstnání je pak dědičně předáváno řeznictví. Záhadou zůstává, odkud rodina do Zavlekova přišla, i zda existují příbuzenské vazby mezi rodinou Michaela Offnera, usazeného na panství Chotiměř, či další, ještě dříve doloženou rodinou nesoucí jméno Ofner, patřící do pražské komunity. S mnohými potomky zavlekovských Ofnerů se v poemancipační době setkáváme ve větších sídelních centrech, kde studují a úspěšně provozují své obchodní firmy. Najdeme mezi nimi i osobnost, která na společenském žebříčku vystoupala velmi vysoko a nesmazatelným způsobem se zapsala do c. k. politického života.

Seznam pramenů, citovaných v příspěvcích, věnovaných rodině Ofnerových:

1Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/III, inv.č. 120

2Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Budětice (Budietitz, o. Klatovy), inv. č. 47 

3 www.zameknalzovy.com

4Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Kolinec (Kolinetz, o. Klatovy), inv. č. 321 

5 Soupisy židovského obyvatelstva v Čechách 1723/24–1811: Soupisy židů 1723/1724-1811 (cuni.cz)

6Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/VI, inv.č. 123

7Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Vodňany (o. Strakonice), inv. č. 880 

8Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice (o. Klatovy), inv. č. 452

9Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice (o. Klatovy), inv. č. 454

10Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice (o. Klatovy), inv. č. 455

11Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Kolinec (Kolinetz, o. Klatovy), inv. č. 320

12Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Kolinec (Kolinetz, o. Klatovy), inv. č. 319

13Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Kolinec (o. Klatovy), inv. č. 842

14Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Klatovy (o. Klatovy), inv. č. 797

15Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 433, obraz 496

16Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha-matriky zemřelých, inv. č. 2802

17Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Jablonec nad Nisou (o. Jablonec nad Nisou), inv. č. 652

18Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Neustupov (o. Benešov), inv. č. 1358

19SOKA Jablonec nad Nisou, č. NAD 135, AM Jablonec n. Nisou, sčítací operát 1910, č. e.  202

20Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Jablonec nad Nisou (o. Jablonec nad Nisou), inv. č. 653

21Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Podivín (o. Břeclav), inv. č. 1604

22Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Podivín (o. Břeclav), inv. č. 1596

23www.holocaust.cz

24Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1994

25Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky oddaných, inv. č. 2708

26www.chewra.com

27Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Horažďovice (o. Klatovy), inv. č. 453

28Řezníčková, Z.: DĚJINY MĚSTA HORAŽĎOVIC (sumava.net)

29Page of Testimony: Central DB of Shoah Victims‘ Names – Record Details (yadvashem.org)

30Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky oddaných, inv. č. 2723

31 Page of Testimony: Central DB of Shoah Victims‘ Names – Record Details (yadvashem.org)

32Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Vodňany (o. Strakonice), inv. č. 2366

33Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky oddaných, inv. č. 2695

34Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Litoměřice (o Litoměřice), inv. č. 1058

35Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Litoměřice (o. Litoměřice), inv. č. 1061

36Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Sušice (Schüttenhofen, o. Klatovy), inv. č. 737

37Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň), inv. č. 1546

38Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1990

39Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1987

40Chmelenský, M. 2013: Židovské komunity na Sušicku. Západočeské muzeum v Plzni, o.p.s., 1.vydání.

41Klenovský, J. 2018: Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska. Grada Publishing, a.s.

42Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Kasejovice (o. Plzeň-jih), inv. č. 774

43Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Vodňany (o. Strakonice), inv. č. 2369

44Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 433, obraz 520

45Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha-matriky zemřelých, inv. č. 2795

46Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha-matriky zemřelých, inv. č. 2796

47Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha-matriky zemřelých, inv. č. 2820

48SOA Plzeň, Sčítání lidu, soudní okres Plánice-Census 1880 Žďár (Žďar)

49SOA Plzeň, Sčítání lidu, soudní okres Plánice-Census 1880 Zavlekov (Zamlekau)

50SOA Plzeň, Sčítání lidu, soudní okres Plánice-Census 1890 Zavlekov (Zamlekau)

51Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Kasejovice (o. Plzeň-jih), inv. č. 773

52Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky oddaných, inv. č. 2668

53Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky narozených, inv. č. 2510

54Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 433, obraz 512

55Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky oddaných, inv. č. 2708

56Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky narozených, inv. č. 2583

57Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha-matriky zemřelých, inv. č. 2808

58Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha-matriky zemřelých, inv. č. 2813

59Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Blovice (Blowitz, o. Plzeň-jih), inv. č. 25

60Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1992

61SOA Plzeň, Sčítání lidu, soudní okres Plánice-Census 1880 Nalžovské Hory (Silberberg, Stříbrné Hory)

62SOA Plzeň, Sčítání lidu, soudní okres Plánice-Census 1890 Nalžovské Hory (Silberberg, Stříbrné Hory)

63SOA Plzeň, Sčítání lidu, soudní okres Plánice-Census 1900 Nalžovské Hory (Silberberg, Stříbrné Hory)

64SOA Plzeň, Sčítání lidu, soudní okres Plánice-Census 1910 Nalžovské Hory (Silberberg, Stříbrné Hory)

65SOA Plzeň, Sčítání lidu, soudní okres Plánice-Census 1921 Nalžovské Hory (Silberberg, Stříbrné Hory)

66Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Klatovy (o. Klatovy), inv. č. 793

67SOA Plzeň, Sčítání lidu, soudní okres Plánice-Census 1900 Zavlekov (Zamlekau, Zamlekov)

68SOA Plzeň, Sčítání lidu, soudní okres Nýrsko-Census 1890 Nýrsko (Neuern)

69Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň-město), inv. č. 1556

70Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Sušice (o. Klatovy), inv. č. 1988

71Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Hořenice (o. Chomutov), inv. č. 481

72Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Hořenice (o. Chomutov), inv. č. 479

73Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Hořenice (o. Chomutov), inv. č. 480

74Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Postoloprty (o. Louny), inv. č. 1652

75Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Hořenice (o. Chomutov), inv. č. 486

76Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Hořenice (o. Chomutov), inv. č. 487

77Julius Ofner – Wikipedie (wikipedia.org)

78O právu volit mohla většina českých žen do roku 1920 jenom snít… | Radio Prague International

79Kovtun, J. 1994: Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera. Sefer, s.r.o., 1. vydání

80Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň), inv. č. 1542

81Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň), inv. č. 1544

82Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Plzeň (o. Plzeň), inv. č. 1545

83Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Volyně (o. Strakonice), inv. č. 2376

84Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Praha – matriky oddaných, inv. č. 2666

85 www.hugogold.com

86Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Nýrsko (o. Klatovy), inv. č. 1443

87Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Nýrsko (o. Klatovy), inv. č. 1434

88Národní archiv. Úřední knihy (matriky a indexy), Nýrsko (o. Klatovy), inv. č. 1448