O nás

Novodobá etapa historie podmokelské synagogy se začala psát na jaře roku 5775, kdy byly obě části synagogy převedeny do vlastnictví současné majitelky. I když, majitelka není úplně nejvýstižnější označení, ona sama se cítí být spíše pečovatelkou a správkyní dědictví, zanechaného několika generacemi dávných obyvatel a uživatelů synagogy. Veškeré záchranné aktivity by však nebylo možné realizovat bez řady podporovatelů a pomocníků, kterým osud synagogy a jejího poselství pro dnešního člověka není lhostejný. Navrátit skutečný život mezi starobylé zdi, proměnit tento prostor opět v místo setkávání, sdílení vědomostí, vzdělanosti a odkrývání souvislostí, je totiž mnohem důležitější než pouhá památková kulisa. Proto je při péči o budovu akcentována historická autenticita a návaznost technologií a materiálů používaných pro rekonstrukci, soulad dnešních zásahů s historickým vývojem stavby, a tedy nezbytnost důkladného průzkumu tohoto vývoje. K dokreslení celého obrazu slouží i výsledky badatelské činnosti, věnované odkrývání historie podmokelských rodin a celé komunity, jež jsou k dispozici na těchto stránkách. Nakolik jsme ve svých snahách úspěšní, nechť laskavý návštěvník (ať už stránek, či přímo synagogy) posoudí sám.